வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி.இரவு 08:15 மணியளவில் மிக்தாத் பின் அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி (குடு எதிரில் )/******/ ஜும் ஆ குத்பா போர்ட் கேம்ப் பள்ளி/******/

Friday, 7 December 2018

அகீதாவில் அறிய வேண்டிய சில அடிப்படைகள், உரை : அஷ்ஷெய்க் Mohamed Azhar Se...வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி அகீதாவில் அறிய வேண்டிய சில அடிப்படைகள், உரை : அஷ்ஷெய்க் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 06-12-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Tuesday, 27 November 2018

உலக அதிசயம் ஸம் ஸம் நீர், உரை : சகோதரர் மௌலவி Abdul Hameedமாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி உலக அதிசயம் ஸம் ஸம் நீர், உரை : சகோதரர் அப்துல் ஹமீது, நாள் : 23-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத், அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Sunday, 25 November 2018

பேரழிவுகளும் (கஜா புயல்) பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும், வழங்குபவர் : மௌலவி S...ஜும்ஆ குத்பா பேரழிவுகளும் (கஜா புயல் ) பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும், வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 23-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கராமத், முஃஜிஸா, பாகம்-2, உரை : மௌலவி S.Yaser fi...வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கராமத், முஃஜிஸா, பாகம்-2, உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 22-11-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Saturday, 17 November 2018

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கராமத், முஃஜிஸா, உரை : மௌலவி S.Yaser firdousiவாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கராமத், முஃஜிஸா, உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 15-11-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

மீலாதும் மௌலூதும், வழங்குபவர் : மௌலவி S.Yaser firdousiஜும்ஆ குத்பா மீலாதும் மௌலூதும், வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 16-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Friday, 9 November 2018

தவறுகளை ஏற்றல் உயர்ந்த குணம், உரை : அஷ்ஷெய்க் Mujahid Bin Razeenஜும்ஆ குத்பா தவறுகளை ஏற்றல் உயர்ந்த குணம், வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 09-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா